மாநில திறன் மேம்பாடு, தொழிற்கல்வி, ஆராய்ச்சி மற்றும் கண்டுபிடிப்புகள் அமைச்சகம்

முகவரி:
3 வது மாடி, செத்சிரிபாய நிலை I,
பத்தரமுல்ல,
இலங்கை.
தொலைபேசி:
(+94) 112 879 410
தொலைநகலி:
(+94) 112 879 412
ஒரு மின்-அஞ்சலை அனுப்புக. * எனக் குறியிட்ட புலங்கள் கட்டாயம் நிரப்பப்பட வேண்டியவை.